back

Leszek Kolakowski
Klucz niebieski albo Opowies´ci budujace z historii s´wietej zebrane ku pouczeniu i przestrodze (The Key to Heaven)

 

A popular exegesis of an outstanding Polish moral philosopher consists of seventeen Old Testament stories, which he interprets sardonically, pretending to draw a "moral" from them.

ISBN 978-5-89059-261-3